Shqip   Македонски   English
  Komuna
Kryetari, Këshilli
Administrata, Sektorët
Ndërmarrjet, Njësitë
Për qytetarin  
E-Shërbimet,
Tatimet, Formulare
Vendimmarrja

Qyteti im
Historia, Institucionet, Organizatat, Qytetarët e nderit, Sporti, Biznesi
      Dokumente
Projekte, Buxheti,
Plane urbanistike
Ligje, Akte
Vizito Tetovën
Natyra, Resortet
Objektet historke
Muzeumet
Info
Hotelet, Restoranet
Mediat, Bankat
Transporti

 Komuna
 Këshilli i Komunës
 
Kryetari i Komunës
Këshilli i Komunës
Administrata e Komunës
Ndërmarrjet dhe njësitë
 
Komisionet e këshillitKomisioni verifikues

Mimoza Zulbeari – Kryetar 070/947-640 mimozaiss@hotmail.com

Аnita Boshkovska Jovanovska– anëtar 078/355-376 anitaboskoskajovanoska77@hotmail.com

Amet Rexhepi - anëtar 071/851-821 ametredzepi@hotmail.com

 

KOMISIONI PËR ÇËSHTJE MANDATORE, ZGJEDHJE DHE EMËRIME

Yllzana Zeqiri – Kryetar 071/466-196 yllzanazeqiri1987@gmail.com

Halime Rustemi - anëtar 071/959-314 halime.mhm@gmail.com

Angel Karapetrov- anëtar 071/391-791 karapetrov.angel@yahoo.com

Shpresa Qazimi - anëtar 070/979-449 qazimishpresa@gmail.com

Natasha Petrovska - anëtar 071/346-327 n.gavrovska@gmail.com

 

KOMISIONI STATUTAR-JURIDIK

Bekim Sadik - kryetar 071/500-857 bekim-sadiki@hotmail.com

Mahije Sejfuli - anëtar 072/757-906 mahijesejfuli20@gmail.com

Мaja Jakovlevska - anëtar i jashtëm 078-833/721 jakovlevskamaja@gmail.com

Lindita Jahjai 071/908-527 ljahjai21@gmail.com  linditajahjai@tetova.gov.mk  

Faton Selami - anëtar 070/964-305 fselami84@gmail.com

 

 KOMISIONI PËR FINANCIM DHE BUXHET

Argjent Veliu - Kryetar/ anëtar i jashtëm 078255324 argjend.veliu@yahoo.com

Shpresa Ramizi - anëtar i jashtëm 070-608284 ramizi.shpresa1@gmail.com

Nenad Jançeski - anëtar i jashtëm 070890271 nenadjanceski@gmail.com

Veton Murati - anëtar

Harun Deari - anëtar i jashtëm 076-226/112 uniaga72@yahoo.com

 

KOMISIONI PËR URBANIZËM DHE MBROJTJE TË MJEDISIT JETËSOR

Naim Ismaili - Kryetar 070/224-489 nismaili18@gmail.com

Bedri Shefiti - anëtar i jashtëm 070/620-561 bedri.shefiti@gmail.com

Ratko Davidovski - anëtar 076/484-278 dratko@yahoo.com

Sali Elmazi - anëtar 072/279-556 salielmazi@gmail.com

Gligorije Stojanovski - anëtar 070/256-554 gstojanovski@t.mk

 

KOMISIONI PËR VEPRIMTARI KOMUNALE

Abduraim Maksuti - Kryetar 070/923-780 viganmaksuti@gmail.com

Mirosllav Simovski - anëtar i jashtëm 070388903 seska_te@yahoo.com

Uka Aliti - anëtar 071/480-765 ukaaliti@005gmail.com

Emin Velia - anëtar 071/588-071 e.velija87@gmail.com

Darko Tanevski - anëtar i jashtëm 072-312-066 tanevski.darko972@yahoo.com

 

KOMISIONI PËR VEPRIMTARI PUBLIKE

Angel Karapetrov - Kryetar 071/391-791 karapetrov.angel@yahoo.com

Besa Kadriu - anëtar 070/626-365 besa.kadriu@gmail.com

Halime Rustemi - anëtar 071/959-314 halime.mhm@gmail.com

Amet Rexhepi - anëtar 071/851-821 ametredzepi@hotmail.com

Ejup Shabani - anëtar i jashtëm 075-288/098 ejupshabani@outlook.com

 

KOMISIONI PËR DHURATA DHE MIRËNJOHJE

Mimoza Zulbeari - Kryetar 070/947-640 mimozaiss@hotmail.com

Mahije Sejfuli - anëtar 072/757-906 mahijesejfuli20@gmail.com

Ilija Marinkovski - anëtar i jashtëm 070-460/825 ile.marinkovski@gmail.com

Lindita Jaja - anëtar 071908527 ljahjai21@gmail.com

Vullnet Kuçi - anëtar i jashtëm 070-733/574che_neti@hotmail.com

 

KOMISIONI PËR BARABARËSI GJINORE

Anita Boshkovska - Kryetar 078/355-376 anitaboskoskajovanoska77@hotmail.com

Besa Kadriu - anëtar 070/626-365 besa.kadriu@gmail.com

Pranvera Kasami - anëtar i jashtëm 075309748 kpranvera@gmail.com

Donika Luma - anëtar i jashtëm 070801838 lumadonika@gmail.com

Ivona Sterjoska - anëtar i jashtëm 078969578 sterjoskaivona1@gmail.com

 

KOMISIONI PËR VLERËSIMIN E DËMEVE NGA FATKEQËSITË ELEMENTARE

Rilind Selmani - Kryetar 071-977/090 rilind_selmani_95@outlook.com

Festim Zeqiri - anëtar i jashtëm 070-371150 festim.zeqiri@tetova.gov.mk

Lulzim Bexheti - anëtar i jashtëm 072-245/886 lbexheti@hotmail.com

Slagjana Pandilovska - anëtar i jashtëm075-474/510 slaganapandilovska@yahoo.com

Mirko Martinovski- anëtar i jashtëm 070-826/476 mirko_martinovski@yahoo.com

 

KOMISIONI PËR MARRËDHËNIE NDËRMJET BASHKËSIVE

Erza Fetai - Kryetar 071641868 fetahiezra@gmail.com

Elif Mahmuti - anëtar i jashtëm 070957840 elifmahmut997@gmail.com

Daniela Apostolovska - anëtar i jashtëm

Irena Dimitrievska - anëtar i jashtëm

Nuri Azizi - anëtar i jashtëm

Bajram Murseli - anëtar i jashtëm

Dorontina Memeti - anëtar i jashtëm 076202861 dorontinaemir123@gmail.com

Larita Rexhepi - anëtar i jashtëm 075361030 laritarexhepi19@gmail.com

Ferdi Ismaili - anëtar i jashtëm

 

KOMISIONI PËR PËR MBROJTJEN E KONSUMATORËVE

Rajfin Imeri - Kryetar  072/224-966

Nexhbi Jakupi - anëtar  070/988-798

Gëzim Qaili - anëtar 070/750-639

Besar Ismaili - anëtar 070/459-457

Muhamed Mustafa - anëtar 071/490-459

Zhivko Popovski - anëtar 078/440-511

Abdulla Osmani - anëtar 070/661-882

 

KËSHILLI I SIGURISË NË KOMUNIKACIONIN E RRUGËVE TË KOMUNËS SË TETOVËS

1 Memet Jonuzi (Komuna e Tetovës)

2 Zija Qamili (Komuna e Tetovës)

3 Moamer Etemi (Komuna e Tetovës)

4 Hana Bexheti (Komuna e Tetovës)

5 Zoranço Talev (MPB-SPB Tetovë)

6 Kamber Bakiji (MPB-SPB Tetovë)

7 Shkëlqim Murati (Kryqi i Kuq Tetovë)

8 Murat Kasami (Kontrolli teknik "Zgjimi")

9 Emir Alija (Kontrolli teknik "Besha")

10 Isa Iljazi (Auto shkolla "Hit")

11 Agim Neziri (SHMP “Mosha Pijade”)

12 Resul Kamberi (SHFK “Kirili dhe Metodi”)

13 Nexhbedin Aliu (SHFK “Naim Frashëri”)

14 Brane Vasilevski (SHFK “A.S. Qiqish”)

15 Hirijete Saliu (SHFK “Liria”)

16 Uka Haliti (Këshilli i Komunës)

17 Ratko Davidovski (Këshilli i Komunës)

18 Gligorije Stojanovski (Këshilli i Komunës)

19 Fitim Mustafi (Këshilli i Komunës)

20 Adinа Osmani (NP për transport publik “Tetova Transport”-Tetovë)

21 Visar Palloshi (Këshilli i Komunës)
       
 
Politika për privatësi
Kontakto Komunën
Komuna e Tetovës
Dervish Cara pn
1200 Tetovë
Republika e Maqedonisë së Veriut

Tel. +389 44 511 930
Fax. +389 44 511 962
Tel. 044 339 240
cabinet@tetova.gov.mk
info@tetova.gov.mk
       
       
Faqeja oficiale e Komunës së Tetovës - Официјална страница на Општина Тетово - Official website of Tetovo Municipality © 2014