Shqip   Македонски   English
  Komuna
Kryetari, Këshilli
Administrata, Sektorët
Ndërmarrjet, Njësitë
Për qytetarin  
E-Shërbimet,
Tatimet, Formulare
Vendimmarrja

Qyteti im
Historia, Institucionet, Organizatat, Qytetarët e nderit, Sporti, Biznesi
      Dokumente
Projekte, Buxheti,
Plane urbanistike
Ligje, Akte
Vizito Tetovën
Natyra, Resortet
Objektet historke
Muzeumet
Info
Hotelet, Restoranet
Mediat, Bankat
Transporti

 Dokumente
 Plane urbanistike
 
Dokumente
Projekte
Plane urbanistike
 
Propozim plani urbanistik jashtë vendbanimit për vikend-shtëpitëNë bazë të nenit 35 paragrafi (3) të Ligjit për Planifikim Urbanistik dhe Hapësinor, (G. Zyrtare e RM-së nr. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16,163/16) dhe Vendim me nr. 10-1008/1 dt.23.01.2023 Kryetari i Komunës së Tetovës, e lëshon këtë:

Propozim plani urbanistik jashtë vendbanimit për vikend-shtëpitë të QRS "Kodra e Diellit"  KK Lisec dhe KK Gajre, Komuna e Tetovës me plan të parcelimit të Bllokut 1, Bllokut 3, Bllokut 5 dhe Bllokut 12 (2017-2027)

KOMUNIKATË për organizimin e Prezantimit Publik dhe Anketës publike të përsëritur për Planin Urbanistik jasht vendbanimit për vendbanim-vikendi për QSR Kodra Diellit,KK Lisec dhe KK Gajre Komuna e Tetovës me plan për parcelizim Bllok 1, Bllok 3, Bllok 5 dhe Bllok 12

FLETË  ANKETUESE  
       
 
Politika për privatësi
Kontakto Komunën
Komuna e Tetovës
Dervish Cara pn
1200 Tetovë
Republika e Maqedonisë së Veriut

Tel. +389 44 511 930
Fax. +389 44 511 962
Tel. 044 339 240
cabinet@tetova.gov.mk
info@tetova.gov.mk
       
       
Faqeja oficiale e Komunës së Tetovës - Официјална страница на Општина Тетово - Official website of Tetovo Municipality © 2014