Shqip   Македонски   English
  Komuna
Kryetari, Këshilli
Administrata, Sektorët
Ndërmarrjet, Njësitë
Për qytetarin  
E-Shërbimet,
Tatimet, Formulare
Vendimmarrja

Qyteti im
Historia, Institucionet, Organizatat, Qytetarët e nderit, Sporti, Biznesi
      Dokumente
Projekte, Buxheti,
Plane urbanistike
Ligje, Akte
Vizito Tetovën
Natyra, Resortet
Objektet historke
Muzeumet
Info
Hotelet, Restoranet
Mediat, Bankat
Transporti

 Dokumente
 Dokumente
 
Dokumente
Projekte
Plane urbanistike
 
Buxheti i Komunës së Tetovës për vitin 2023Në bazë të nenit 36 paragrafi 1 pika 2 të Ligjit për Vetëqeverisje Lokale ("Gazeta Zyrtare e RM, nr. 05/02) dhe nenit 29 paragrafi 1 të Ligjit për Financimin e Njësive të Vetëqeverisjes Lokale ("Gazeta Zyrtare e RM", nr. 61/04. 96/04, 67/07, 156/09, 47/11, 192/15 dhe 209/18 dhe Gazeta Zyrtare e - RMV., nr.244/19, 53/21. 77/21. 150/21 dhe 173/22), Këshilli i Komunës së Tetovës në mbledhjen e ambajtur më .2022 miratoi

BUXHETI i Komunës së Tetovës për vitin 2023

Bilansin e të hyrave të buxhetit të Komunës së Tetovës për vitin 2023 mund ta gjeni KËTU

Bilansin e shpenzimeve të buxhetit të Komunës së Tetovës për vitin 2023 mund ta gjeni KËTU
       
 
Politika për privatësi
Kontakto Komunën
Komuna e Tetovës
Dervish Cara pn
1200 Tetovë
Republika e Maqedonisë së Veriut

Tel. +389 44 511 930
Fax. +389 44 511 962
Tel. 044 339 240
cabinet@tetova.gov.mk
info@tetova.gov.mk
       
       
Faqeja oficiale e Komunës së Tetovës - Официјална страница на Општина Тетово - Official website of Tetovo Municipality © 2014