Shqip   Македонски   English
  Komuna
Kryetari, Këshilli
Administrata, Sektorët
Ndërmarrjet, Njësitë
Për qytetarin  
E-Shërbimet,
Tatimet, Formulare
Vendimmarrja

Qyteti im
Historia, Institucionet, Organizatat, Qytetarët e nderit, Sporti, Biznesi
      Dokumente
Projekte, Buxheti,
Plane urbanistike
Ligje, Akte
Vizito Tetovën
Natyra, Resortet
Objektet historke
Muzeumet
Info
Hotelet, Restoranet
Mediat, Bankat
Transporti

 Dokumente
 Plane urbanistike
 
Dokumente
Projekte
Plane urbanistike
 
Projekt Urbanistik PK 994/1 dhe PK 994/2, KK Sellcë, Komuna TetovësNë bazë të nenit 62 paragrafi 7 nga Ligji për Planifikim Urbanistik (Gazeta Zyrtare e RMV nr. 32/2020) dhe neni 50, pika 16 nga Ligji për Vetëqeverisje Lokale (Gazeta Zyrtare e RMV nr.05/02), Kryetari i Komunës së Tetovës më datë 13.03.2023 lëshon këtë:

PPROJEKTI URBANISTIK  për formimin e parcelës ndërtimore me destinim V1-Arsim dhe shkencë nga Akti i Përgjithshëm për fsh.Sellcë, pjesë e PK 994/1 dhe PK 994/2, KK Sellcë, Komuna Tetovës.

VËRTETIMI PËR MIRATIM 
       
 
Politika për privatësi
Kontakto Komunën
Komuna e Tetovës
Dervish Cara pn
1200 Tetovë
Republika e Maqedonisë së Veriut

Tel. +389 44 511 930
Fax. +389 44 511 962
Tel. 044 339 240
cabinet@tetova.gov.mk
info@tetova.gov.mk
       
       
Faqeja oficiale e Komunës së Tetovës - Официјална страница на Општина Тетово - Official website of Tetovo Municipality © 2014