Shqip   Македонски   English
  Komuna
Kryetari, Këshilli
Administrata, Sektorët
Ndërmarrjet, Njësitë
Për qytetarin  
E-Shërbimet,
Tatimet, Formulare
Vendimmarrja

Qyteti im
Historia, Institucionet, Organizatat, Qytetarët e nderit, Sporti, Biznesi
      Dokumente
Projekte, Buxheti,
Plane urbanistike
Ligje, Akte
Vizito Tetovën
Natyra, Resortet
Objektet historke
Muzeumet
Info
Hotelet, Restoranet
Mediat, Bankat
Transporti

 Dokumente
 Plane urbanistike
 
Dokumente
Projekte
Plane urbanistike
 
Draft-PDU për pjesë të B57 dhe 57(a)-K.K.Tetovë 1Në bazë të nenit 27. nenit 50 të Ligj për planifikim urbanistik dispozita të përgjithshme ("Gazeta zyrtare e R.M.V." nr. 32/30) dhe Vendim me nr. 10-5771/7 nga 03.10.2023, kryetari i komunës së Tetovës, e lëshon këtë:

KOMUNIKATË për organizimin e prezantimit publik dhe anketës publike

VENDIM për prezantim publik dhe anketë publike

Draft PDU për pjesë të B 57dhe 57(a)- K.K. Tetovë 1
       
 
Politika për privatësi
Kontakto Komunën
Komuna e Tetovës
Dervish Cara pn
1200 Tetovë
Republika e Maqedonisë së Veriut

Tel. +389 44 511 930
Fax. +389 44 511 962
Tel. 044 339 240
cabinet@tetova.gov.mk
info@tetova.gov.mk
       
       
Faqeja oficiale e Komunës së Tetovës - Официјална страница на Општина Тетово - Official website of Tetovo Municipality © 2014