Shqip   Македонски   English
  Komuna
Kryetari, Këshilli
Administrata, Sektorët
Ndërmarrjet, Njësitë
Për qytetarin  
E-Shërbimet,
Tatimet, Formulare
Vendimmarrja

Qyteti im
Historia, Institucionet, Organizatat, Qytetarët e nderit, Sporti, Biznesi
      Dokumente
Projekte, Buxheti,
Plane urbanistike
Ligje, Akte
Vizito Tetovën
Natyra, Resortet
Objektet historke
Muzeumet
Info
Hotelet, Restoranet
Mediat, Bankat
Transporti

 Dokumente
 Plane urbanistike
 
Dokumente
Projekte
Plane urbanistike
 
Vërtetim për miratimin e Projektit UrbanistikNë përputhje me nenin 62, paragrafin 10 të Ligjit për Planifikim Urbanistik (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut nr. 32/20 dhe PA 111/2023), si dhe dispozitat nga Rregullorja për Planifikim Urbanistik (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut nr. 225/20, 219/21 dhe 104/22) që rregullojnë PROJEKTET URBANISTIKE, në përputhje me Ligjin për Procedurë të Përgjithshme Administrative (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë 124/15, neni 87 dhe 88), si dhe Ligjin për Vetqeverisje Lokale ("Gazeta Zyrtare e Republikes Maqedonisë 5/2, neni 50, pika 16), në datë 26.09.2023, kryetari i Komunës së Tetovës, duke respektuar kërkesën për miratim të Projektit Urbanistik me numër 51418, të paraqitur përmes sistemit e-urbanizëm, lëshon vërtetimin në vijim:

 

VERTETIM

PU JASHTË FUSHËVEPRIMIT TË PU PËR KLASËN E1.13

 
       
 
Politika për privatësi
Kontakto Komunën
Komuna e Tetovës
Dervish Cara pn
1200 Tetovë
Republika e Maqedonisë së Veriut

Tel. +389 44 511 930
Fax. +389 44 511 962
Tel. 044 339 240
cabinet@tetova.gov.mk
info@tetova.gov.mk
       
       
Faqeja oficiale e Komunës së Tetovës - Официјална страница на Општина Тетово - Official website of Tetovo Municipality © 2014