Shqip   Македонски   English
  Komuna
Kryetari, Këshilli
Administrata, Sektorët
Ndërmarrjet, Njësitë
Për qytetarin  
E-Shërbimet,
Tatimet, Formulare
Vendimmarrja

Qyteti im
Historia, Institucionet, Organizatat, Qytetarët e nderit, Sporti, Biznesi
      Dokumente
Projekte, Buxheti,
Plane urbanistike
Ligje, Akte
Vizito Tetovën
Natyra, Resortet
Objektet historke
Muzeumet
Info
Hotelet, Restoranet
Mediat, Bankat
Transporti

 Dokumente
 Plane urbanistike
 
Dokumente
Projekte
Plane urbanistike
 
PU jashtë përfshirjes të PU (A4.3)Në bazë të nenit 62 paragrafi 10 të Ligjit për Planifikim Urbanistik ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut nr. 32/20 dhe 111/2023 ), PROJEKTE URBANISTIKE nga Rregullorja për Planifikim Urbanistik ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut nr. 225/20 , 219/21 dhe 104/22 ) kërkesën për miratimin e Projektit Urbanistik me nr.51198, të parashtruar përmes sistemit e-urbanizam, neni 87 dhe 88 të Ligjit për Procedurë të Përgjithshme Administrative ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë 124/15 ) , neni 50 pika 16 e Ligjit për Vetqeverisje Lokale ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 05/02), më datë 26.09.2023, Kryetari i Komunës së Tetovës, jep si në vijim:

 

VËRTETIM për miratim të Projektit Urbanistik


PROJEKTI URBANISTIK
       
 
Politika për privatësi
Kontakto Komunën
Komuna e Tetovës
Dervish Cara pn
1200 Tetovë
Republika e Maqedonisë së Veriut

Tel. +389 44 511 930
Fax. +389 44 511 962
Tel. 044 339 240
cabinet@tetova.gov.mk
info@tetova.gov.mk
       
       
Faqeja oficiale e Komunës së Tetovës - Официјална страница на Општина Тетово - Official website of Tetovo Municipality © 2014