Shqip   Македонски   English
  Komuna
Kryetari, Këshilli
Administrata, Sektorët
Ndërmarrjet, Njësitë
Për qytetarin  
E-Shërbimet,
Tatimet, Formulare
Vendimmarrja

Qyteti im
Historia, Institucionet, Organizatat, Qytetarët e nderit, Sporti, Biznesi
      Dokumente
Projekte, Buxheti,
Plane urbanistike
Ligje, Akte
Vizito Tetovën
Natyra, Resortet
Objektet historke
Muzeumet
Info
Hotelet, Restoranet
Mediat, Bankat
Transporti

 Dokumente
 Plane urbanistike
 
Dokumente
Projekte
Plane urbanistike
 
Draft Planit për Ndryshim dhe plotësim të PGJU dhe PDU për BU 61 dhe BU 74.1,Në bazë të nenit 33, nenit 49 dhe nenit 50 të Ligj për Planifikim Urbanistik dispozita të përgjithshme (Gazeta zyrtare e R.M.V-së.nr. 32/30 dhe 111/23) dhe Vendim me nr. 10-936/2 nga 23.01.2024, Кryetari i Кomunës së Tetovës, e lëshon këtë:

 

KOMUNIKATË


Draft Planit për Ndryshim dhe plotësim të PDU-së për BU 61 dhe BU 74.1


Draft Planit për Ndryshim dhe plotësim të PGJU-së për BU 61 dhe BU 74.1


LISTA ANKETUESE

 
       
 
Politika për privatësi
Kontakto Komunën
Komuna e Tetovës
Dervish Cara pn
1200 Tetovë
Republika e Maqedonisë së Veriut

Tel. +389 44 511 930
Fax. +389 44 511 962
Tel. 044 339 240
cabinet@tetova.gov.mk
info@tetova.gov.mk
       
       
Faqeja oficiale e Komunës së Tetovës - Официјална страница на Општина Тетово - Official website of Tetovo Municipality © 2014